contact acme Hotline

0-2216-4920

0-2216-4890

 
 

About Us

thumbnail ก้าวสำคัญของบริษัท

แรกเริ่ม บริษัท เอ็กมี่ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ บริษัท คิมเฮงฮงฮวด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสูบน้ำ โดยมีบริการรับติดตั้งทั่วประเทศ บริษัทฯ เติบโตขึ้นและขยายกิจการอย่างรวดเร็ว จนบริษัทเดิมไม่สามารถรองรับได้เพียงพอthumbnail

ในปี พ.ศ. 2521 บริษัท เอ็กมี่ จำกัด จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้น โดยมีอาคารสำนักงานใหญ่อยู่ที่ถนนพชรบุรี บริษัทได้เติบโตขึ้นพร้อมกับการขยายขอบข่ายทางธุรกิจ และยังคงเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ อันได้แก่ ฮาร์ดแวร์ และเครื่องจักรต่างๆ เพิ่มขึ้น อาทิเช่น มอเตอร์เกียร์ มอเตอร์ มอเตอร์ปรับรอบ ปั๊มลม หินเจียร แผ่นตัดเหล็ก และแผ่นตัดคอนกรีตปี พ.ศ. 2525 บริษัทฯ ได้ทำการปฏิรูปโครงสร้าง และรูปแบบการบริหาร ให้เป็นสากลมากขึ้น ด้วยตระหนักถึงการตื่นตัว และขยายตัวทางธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับผู้บริหารและพนักงาน ที่มีประสบการณ์ และมีประสิทธิภาพ บริษัทยังได้ขยายธุรกิจออกไป ครอบคลุมสินค้าอีกหลายประเภท และยังได้รับความสำเร็จอย่างยิ่งในโครงการสำคัญของหน่วยราชการ โดยเฉพาะอาทิเช่น โครงการพระราชดำริ ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑลอันเป็นโครงการที่บริษัทภาคภูมิใจ เพราะเป็นโครงการ ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวกรุงเทพฯปี พ.ศ. 2536 เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า บริษัท เอ็กมี่ จำกัด ได้ขยายกิจการขึ้นอีกโดยได้ย้ายที่ทำการให้มาอยู่ที่ อาคารเอ็กมี่ เลขที่ 125 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ