contact acme Hotline

0-2216-4920

0-2216-4890

 
 

About Us

thumbnail ที่มาของความสำเร็จ

thumbnail

บริษัท เอ็กมี่ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า นำเข้าจากต่างประเทศ โดยคัดสรรเฉพาะสินค้าคุณภาพ จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของบริษัท จะเน้นหนักไปที่ สินค้าอุตสาหกรรม เกี่ยวเนื่องกับเครื่องสูบน้ำ ตัวอย่างสินค้าของบริษัท ที่เป็นหลักใหญ่ๆ เช่น เครื่องสูบน้ำ ชนิด END-SUCTION, ชนิด CLOSE-COUPLED, ชนิดสูบบาดาล, ชนิดมีมอเตอร์ในตัว, ชนิด Multi-stage หรือ Split case รวมทั้งเครื่องสูบน้ำแบบแช่น้ำ ทั้งขนาดเล็กที่ใช้ตามบ้าน จนถึงขนาดใหญ่ใช ้ในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้บริษัทยังนำเข้าผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ถังความดัน หินเจียร อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ลูกลอยควบคุมความดัน เป็นต้น โดยมีทีมงานที่ทำหน้าที่ดูแล การกระจายสินค้าต่างๆ ออกไปสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศบริการหลังการขาย

บริษัทเน้นถึงการบริการหลังการขาย ที่พึงจะมีให้แก่ลูกค้าทุกท่าน บริษัท แอ็กมี่ เซอร์วิส จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้น ด้วยปณิธานที่จะมุ่งมั่นรักษาบริการ และเอาใจใส่ทุกความต้องการของลูกค้า นอกจากการรับประกันสินค้าแล้ว บริษัทได้จัดเตรียมอะไหล่ของผลิตภัณฑ ์ที่เราจำหน่ายไว้พร้อมบริการ อะไหล่สินค้ารุ่นพิเศษ บางรุ่นยังสามารถสั่งพิเศษโดยตรง จากต่างประเทศให้ลูกค้าได ในกรณีที่ต้องการ โดยทีมช่างสามารถออกไปตรวจเยี่ยม ให้บริการ ณ สถานที่ไซด์งานของลูกค้าได้โดยสะดวกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อรองรับการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต บริษัทได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพขึ้น โดยเราได้วางระบบคอมพิวเตอร์ เพื่องานภายในเพื่อให้การดำเนินงานจัดเตรียมข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว และเพื่อให้บิการแก่ลูกค้าของเรา ได้อย่างทันท่วงที ทีมงานวิศวกรขายที่ได้ผ่านการฝึกอบรม ให้มีความรู้ความชำนาญในผลิตภัณฑ์ เพื่อจะให้บริการตลอดจนคำแนะนำ ที่เหมาะแก่ความต้องการของลูกค้า โดยตรง เราได้พัฒนาและฝึกฝนทีมงาน เพื่อสร้างทีมงานขายที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุดการขนส่ง

บริษัทได้จัดการบริการด้านการขนส่ง เพื่อรองรับการจัดส่งให้ได้ทันท่วงที โดยเพิ่มจำนวนรถบรรทุกสินค้า ให้เหมาะสมกับปริมาณ โดยสามารถจัดเส้นทาง ส่งเป็นประจำทุกวัน ทั้งนี้บริษัทยังจัดการส่งสินค้า โดยรถบรรทุกขนส่งประจำจังหวัด หรือของเอกชนยังรวมถึงการส่งทางพัสดุภัณฑ์แบบ เร่งด่วนด้วย